1.Jakie znaczenie dla Apostołów miało ukazywanie się Jezusa po zmartwychwstaniu?
2.Do jakiego zadania Jezus przygotowywał uczniów?
3.Jak należy postępować, aby być świadkiem Jezusa?
4.Kim jest papież?
5. Kim są biskupi w Kościele?
6.Jakie są zadania biskupów?
7. Kto udziela Kościołowi daru nieomylności?
8. Na czym polega i czego dotyczy dar nieomylności Kościoła?
9.Kim są kapłani?
10. Jakie zadania wypełniają kapłani w Kościele?
11.Kto może zostać kapłanem?
12.Co to jest powołanie zakonne?
13.Na czym polega życie zakonne?
14.Jakie zadania w Kościele wypełniają osoby zakonne?
15.Czym jest świętość?
16.Jakimi słowami Bóg powołuje nas do świętości?
17.Co jest istotą świętości?
18.W jakich funkcjach Chrystusa uczestniczymy przez sakrament chrztu?
19.Kto przypomina nam o naszym uczestnictwie w potrójnej funkcji Chrystusa?
PROSZĘ POMÓŻCIE MI!

2

Odpowiedzi

2010-03-21T17:05:00+01:00
1. Apostołowie uwierzyli w słowa Jezusa i życie wieczne .
2. Do głoszenia ewangeli
4. Papież jest głową kościoła katolickiego
14 2 14
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T17:16:34+01:00
1.Ukazanie się Chrystusa po zmartwychstaniu doprowadziło do pełnego uwierzenia apostołów w Jezusa oraz jest to główna podstawa naszej wiary. Bez tego wydarzenia nic by nie było po śmierci Chrystusa...
2.-
3.Być świadkiem Jezusa tzn. postępować zgodnie z jego wolą, być dobrym dla innych oraz przestrzegać wszystkie zasady jakie Jezus ustalił.
4.Jest biskupem Rzymu kościoła Rzymskokatolickiego.
5.-
6. Biskup diecezjalny powinien dbać o przestrzeganie wszystkich przepisów kościelnych, by do dyscypliny kościelnej nie wkradły się nadużycia, zwłaszcza w zakresie posługi słowa, sprawowania sakramentów i sakramentaliów, kultu Boga i świętych, jak również zarządzania dobram
7.dar nieomylności Bóg udziela ludziom ku ich dobru i zbawieniu
8.-
9.Kapłan - osoba, która spełnia w imieniu wspólnoty funkcje kultowe i rytualne. Funkcje te nadają jej rolę przynajmniej częściowego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Na ogół posiada pewne religijne przywileje, w zamian za co musi poddawać się określonym wymogom religijnej czystości. Kapłanom powierza się często również funkcje duchowej opieki oraz władzy religijnej nad członkami wspólnot. Kapłanem zostaje się jako wybrany przez wspólnotę lub też przez innych kapłanów. Dostęp do kapłaństwa może być ograniczony względami fizycznymi, płcią, dyspozycjami psychicznymi bądź też zdolnościami wrodzonymi i nabytymi. Właściwe stawanie się kapłanem (święcenia kapłańskie) stanowi chwilę o wysokim znaczeniu rytualnym, poprzedzoną okresem nauk i prób.
10.np.pomagają nawracać ludzi, pomagają ludziom biednym,udzielanie sakramentów itp.
11.Mężczyzna zdecydowany na całkkowite oddanie się Bogu, musi ukończyć seminarium Duchowne, i przyjąć święcenia kapłańskie.
12.Kogo Pan Bóg powołuje do życia zakonnego? Czym charakteryzuje się taka osoba?
– Właściwie niczym szczególnym. Bóg wybiera zwyczajne osoby. Ktoś, kto decyduje się na wstąpienie do zakonu, nie musi być głęboko wierzącym chrześcijaninem ani też wykształconym teologiem. Często są to ludzie „głupi w oczach świata”. Jednak Pan Bóg kieruje się innymi kryteriami, nierzadko w ogóle niezrozumiałymi dla człowieka.
13. W praktyce, to niełatwe, powiem więcej, przerastające siły człowieka zadanie, podejmujemy pielęgnując w sobie całkowite oddanie się Bogu przez śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, troszcząc się o modlitewną, najbardziej osobową, intymną więź z Chrystusem, a także przez podejmowanie tych dzieł, które On zapoczątkował na ziemi. Nazywamy to ogólnie apostolstwem, czyli mówiąc językiem naszej dominikańskiej duchowości: troskę o zbawienie siebie i bliźnich. Do tego pomocne jest życie we wspólnocie zakonnej, która ma był odwzorowaniem wspólnoty, najgłębszej komunii, jaka istnieje między Trójcą Osób Boskich. Tu trzeba ogromnej wiary, bo bez niej nie zrozumie się tej wielkiej rzeczywistości i tajemnicy zarazem, jaką jest życie zakonne.
14.Opiekują się chorymi, głoszą ewangelie przekonują do nawrócenia
15.Przede wszystkim być świętym, to nie znaczy nie popełniać grzechów. Każdy człowiek jest grzeszny, również każdy święty popełniał grzechy i musiał się z nich spowiadać. Świętość to wola zerwania z grzechem za wszelką cenę, to chęć powstawania z nich. Święty nie lekceważy swoich grzechów, nie uczy się z nimi żyć, nie kombinuje jak je obejść, formalnie opisać, żeby być w zgodzie z kościelnymi przykazaniami. Nie! Święty szczerze i prawdziwie dąży do tego, aby wszystkie grzechy ze swojego życie eliminować, a jeśli zdarzy mu się upaść, to natychmiast biegnie do spowiedzi, żeby z nich powstać i ze zdwojoną silną wolą stara się nie upaść kolejny raz.
16. Ojciec święty Jan Paweł II, pisząc książkę na 50-lecie swego kapłaństwa, nadał jej tytuł "Dar i tajemnica". W istocie każde powołanie kapłańskie jest darem i tajemnicą. Najpierw darem - to znaczy nikt z ludzi nie może przypisywać sobie prawa do bycia kapłanem. Kapłaństwo nie jest jednym z praw obywatelskich, które z natury przysługują człowiekowi. Jest Bożym pomysłem, wyrazem troski Boga o człowieka. Kapłaństwo jest jednocześnie tajemnicą spotkania dwóch wolności: Boga, który powołuje oraz człowieka, który odpowiada na to powołanie. Nieraz ludzie się dziwią: on został kapłanem?! Po prostu tajemnica.
17.Człowiek święty według pojęć współczesnej filozofii religii jest w żywym kontakcie ze sferą "świętego", jest przepełniony tą wartością.
18.w funkcji Kapłana Proroka i Króla
19.-

Liczę na naj ;)
39 4 39