Odpowiedzi

2010-03-21T17:07:44+01:00
X-ilość wszystkich pracowników

⅔x+⅕x+4=x
¹⁰/₁₅x+³/₁₅x+4=x
¹³x+4=x
x-¹³/₁₅x=4
²/₁₅x=4/:²/₁₅
x=⁴/₁ * ¹⁵/₂
x=⁶⁰/₂
x=30

odp.w Klopsie pracuje 30 pracowników