Odpowiedzi

2010-03-21T17:04:26+01:00
Rolnictwo tradycyjne występujące w strefie międzyzwrotnikowej dzieli się na:
1. odłogowe, żarowe(wędrowne) - wypalanie fragmentu lasu lub sawanny pod przyszłe pole, a powstały popiół użyźnia glebę, na uzyskanych w ten sposób poletkach spulchnia się glebę, wysiewa lub wysadza jednoroczne rośliny uprawne
2. ugorowe(dwu i trój-polówka) - część pól uprawnych co kilka lat jest wyłączona z uprawy roślin żywieniowych na 2-3 lata
3. intensywnie nawadniane - wymaga dużych nakładów pracy ludzkiej i często kilkakrotnych zbiorów w ciągu roku, mogą być uzyskiwane nawet znaczne nadwyżki żywności, które przeznaczane są na sprzedaż
4. intensywne nienawadniane - zasilane wyłącznie deszczem, jednak zgedradowana gleba z niską zawartością próchnicy nie jest w stanie wykorzystać pierwszych ulewnych deszczów, woda szybko wsiąka w głąb profilu glebowego, a także intensywnie paruje
5. wielkoprzestrzenne - występuje jedynie w Ameryce Łacińskiej, są to wielkie, liczące nawet dziesiątki tysięcy ha, mało intensywne i wysokotowarowe gospodarstwa(hacjendy), zatrudniające robotników najemnych