Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia.

-(48a do kwadratu + 10a)-(-4a-a do kwadratu)
a= minus jedna siódma (1/7)

PS. w odpowiedziach w mojej książce jest wynik: Jedna cała i sześć siódmych
Mi taki nie chce wyjść

1

Odpowiedzi

2010-03-23T12:33:56+01:00
-(48a do kwadratu + 10a)-(-4a-a do kwadratu)=
-48a²-10a+4a+a²=
-47a²-6a=
(-47)*(-¹/₇)²-6*(-¹/₇)=
(-47)*¹/₄₉+⁶/₇ =
-⁴⁷/₄₉ +⁶/₇ =
-5/49