Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T17:17:40+01:00
1. Z jakiego miasta Aniela przyjechała do Poznania?

A. z Gdyni

B. z Łeby

C. z Krakowa

D. z podkarpackiej wioski.2. Do jakiej szkoły została przyjęta w Poznaniu Aniela?

A. Do Liceum Poligraficznego.

B. Do szkoły gastronomicznej.

C. Do liceum ogólnokształcącego.

D. Do Akademii Teatralnej.3. Kiedy rozpoczyna się akcja „Kłamczuchy”?

A. w maju

B. w sierpniu

C. we wrześniu

D. w grudniu4. Dlaczego Aniela nie chciała mieszkać w internacie?

A. Ponieważ jest nieśmiała i nie wyobraża sobie dzielenia z kimś pokoju.

B. Ponieważ internat był położony za daleko od miejsca zamieszkania Pawła.

C. Ponieważ nie było już miejsc w internacie.

D. Ponieważ boi się karaluchów.5. Kim jest matka Pawełka?

A. Malarką.

B. Zajmuje się wychowaniem młodszych dzieci.

C. Wicedyrektorką szkoły, do której chodzi Aniela.

D. Policjantką.6. Ile głosów zdobyła Aniela w wyborach na najmilszą dziewczynę w klasie?

A. Żadnego

B. Jeden – głosował na nią tylko Robrojek

C. Trzy

D. Dwanaście – wygrała te wybory7. Kto był jedynym szkolnym przyjacielem Anieli?

A. Robert Rojek

B. Tosia Kowalik

C. Jurek Hajduk

D. Paweł Nowacki8. Jakie przedstawienie razem z uczniami przygotowywał profesor Dmuchawiec?

A. „Romeo i Julię”

B. „Śluby panieńskie”

C. „Balladynę”

D. „Hamleta”9. Pod jakim nazwiskiem ukrywała się Aniela, przyjmując pracę u Pani Dąbek-Nowackiej, mamy Pawła?

A. Krystyna Kowalik

B. Franciszka Wyrobek

C. Aniela Ząbek

D. Danusia Skarbek10. Do zjedzenia czego sprowokowała Aniela Pawełka, co skończyło się dla niego zatruciem pokarmowym?

A. pączków

B. faworków

C. parówek

D. kanapek11. Dlaczego Pawełek znalazł się na kilka dni w Łebie?

12. Kiedy Aniela zakochała się w Pawle?

13. Co zrobił ojciec Anieli, by uniemożliwić jej kolejne spotkanie z Pawłem?

14. Kto po raz pierwszy nazwał Anielę „Kłamczuchą”?

15. Czy Aniela była znawczynią malarstwa?

16. Z kim usiała Aniela w szkole w pierwszej ławce?

17. Jak nazywa się profesor, który przygotowuje z młodzieżą przedstawienie?

Odpowiedzi:
1. B.; 2. A.; 3. A.; 4. B.; 5. C.; 6. C.; 7. C.; 8. D.; 9. B.; 10. A.

11. Przeszedł zapalenie płuc i lekarz zalecił mu pobyt nad morzem.

12. Od pierwszego wejrzenia. W dniu poprzedzającym wyjazd z Łeby do Poznania.

13. Zamknął córkę w domu.

14. Tomcio

15. Nie

16. Z Robrojkiem

17. Dmuchawiec