Odpowiedzi

2010-03-21T17:18:02+01:00
Ze względu na budowę chemiczną:

* proste
o lipidy właściwe
o woski
o trójacyloglicerole
* złożone
o fosfolipidy
o glikolipidy
* lipidy izoprenowe
o steroidy
o karotenowce
* pochodne
o kwasy tłuszczowe (nasycone, jednonienasycone, wielonienasycone)
2010-03-21T17:23:12+01:00
Ze względu na pochodzenie:
-roślinne
-zwierzęce
Ze względu na obecność wiązań podwójnych:
-nienasycone,
-nasycone,
Ze względu na budowę chemiczną:
-proste
*lipidy właściwe
*woski
*trójacyloglicerole
-złożone
-lipidy izoprenowe
-pochodne
*kwasy tłuszczowe
Ze względu na stan skupienia:
-stałe
-ciekłe
2010-03-21T17:27:11+01:00
Ze względu na pochodzenie:
-roślinne,
-zwierzęce,
-sztuczne i modyfikowane.


Ze względu na obecność wiązań podwójnych:
-nienasycone
-nasycone


Ze względu na budowę chemiczną:
-proste
-złożone
-lipidy izoprenowe
-pochodne


Ze względu na stan skupienia:
-stałe
-ciekłe


Kwasy tłuszczowe są wyższymi kwasami monokarboksylowymi o wzorze ogólnym R-COOH. Ich łańcuchy węglowodorowe są proste, o parzystej jak również nieparzystej liczbie atomów węgla (w R), większej od 4. Od niższych kwasów karboksylowych różnią się głównie tym, że z powodu przewagi części hydrofobowej nad hydrofilową są nierozpuszczalne w wodzie i mają neutralne pH. Kwasy tłuszczowe często oznacza się w notacji n:m, gdzie n to liczba atomów węgla w cząsteczce, zaś m to liczba wiązań podwójnych.


Właściwości chemiczne:
- w środowisku kwaśnym, zasadowym lub pod wpływem enzymów tłuszcze hydrolizują do glicerolu i odpowiednich kwasów tłuszczowych