Potrzebne na jutro

1)wymień nazwy czterech obszarów szczególnie narażonych na występowanie trzęsień ziemi
2)Dopisz prawidłowe zakończenia zdań
Obszary często nawiedzane przez trzęsienia ziemi położone są głównie ......
Silę trzęsień ziemi określa się najczęściej w otwartej......
3)Wymień trzy przykłady skutków trzęsień ziemi
4)na podstawie dostępnych źródeł informacji podaj przykłady działań podejmowanych przez człowieka w celu zminimalizowania skutków trzęsień ziemi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T17:29:58+01:00
1. Japonia, Kalifornia, Alaska, Sumatra, Himalaje, Haiti.

2.
a) obszary często nawiedzane przez trzęsienia ziemi położone są głównie NA STYKU PŁYT LITOSFERY.
b) siłę trzęsień ziemi określa się najczęściej w otwartej SKALI RICHTERA.

3.
- śmierć ludzi i zwierząt
- szkody materialne np. zniszczone domy, fabryki,
-lawiny i osunięcia warstw skalnych
-tsunami
-zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi

4.
- ograniczenia wydobycia surowców mineralnych
- wzmacnianie konstrukcji budynków
- włączanie i promocja programów działania w przypadku trzęsienia ziemi - Stany Zjednoczone
- rozwój technologii szybkiego powiadamiania i przewidywania trzęsień ziemi.
- obserwacje zjawisk przed trzęsieniami
23 4 23