Odpowiedzi

2009-10-27T19:53:59+01:00
Wzór ogólny alkanów: CnH2n+2
mC = 12u
mH = 1u

Masa alkanu:
m = n(mC + 2mH) + 2
m = n(12 + 2)+2
m = 14n +2

Obliczenie:
86 = 14n +2
84 = 14n |:14
n = 6

Wzór sumaryczny: C6H14
Nazwa: heksan