Odpowiedzi

2010-03-21T17:23:15+01:00
Kiedy i gdzie pojawiło się pierwsze koło garncarskie ? Jaki jest tradycyjny napęd koła garncarskiego ?

Koło garncarskie - poziomo osadzona drewniana tarcza wprowadzana w ruch obrotowy napędem nożnym. Koło garncarskie pojawiło się około 3200 p.n.e. w Mezopotamii. Pozwoliło na masowe formowanie i produkcję garnków. Na ziemie polskie znajomość koła garncarskiego przynieśli Celtowie w III w. p.n.e.