Odpowiedzi

2009-10-27T20:14:07+01:00
"Pan Tadeusz" należy do gatunku literackiego zwanego epopeją(eposem), choć rozliczni badacze tekstu Mickiewicza dowodzą, że stanowi kompilację różnych gatunków. Nie jest to dziwne, gdyz poeta , będąc artystą romantycznym , hołdował zasadzie synkretyzmu dzieła.
Chociaż "Pan Tadeusz" nie jest klasycznym przykładem czystości gatunkowej, to poniższe cechy świadczą o jego przynależności do eposu:
- utwór pisany wierszem, trzynsatozgłoskowcem;
- obecność narratora wszechwiedzącego(opisy przyrody, dygresje, inwokacja), ale również istnienie narratora o ograniczonej wiedzy, wywodzącego się z opisywanego środowiska;
- wielowątkowość utworu;
- kompozycja epizodyczna powiązana w łańcuch przyczynowo - skutkowy;
- bohater zbiorowy(szlachta);
- bohater jednostkowy o szczególnych cechach (Jacek Soplica);
- wydarzenie ważne dla danej społeczności (przemarsz wojsk Napoleona ptrzez Litwę);
Nalezy pamietać , że ta włąsnie epopeja została uznana za najważniejszą w historii literatury polskiej i uzyskała przymiotnik "narodowa".
Stało się tak dzięki głównemu przesłąniu utworu, jakim jest ogromny patriotyzm "pana Tadeusza". Dodatkowo recepcja dzieła pokazała , że epopeja Mickiewicza była prawdziwym darem dla rozsianych po świecie Polakó i stała się inspiracją dla przyszłych pokoleń artystów.
Pamietajmy, że nie każdy epos jest epopeją narodową. "Pan Tadeusz" stał się nią , bowiem wyrażał najważniejsze dla narodu sprawy w chwili, gdy było to narodowi niezbędne. Krzepił serca i czyni to nadal, szcególnie w moementach klęsk , utraty niepodległości.