Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T17:34:55+01:00
Tlenek węgla - Jest to gaz palny, na powietrzu pali się niebieskim płomieniem tworząc dwutlenek węgla. W naturze występuje w gazach kopalnianych. Ma zastosowanie w wielu procesach przemysłowych.

Jest składnikiem:

* gazu generatorowego
* gazu wodnego
* gazu wielkopiecowego
* gazu świetlnego

Ma silne własności toksyczne.

Tlenek azotu(V) - Tlenek azotu(V) w temperaturze pokojowej występuje w formie białych kryształków i ma temperaturę topnienia ok. 41 °C. Jest związkiem nietrwałym rozkładającym się spontanicznie w temperaturze pokojowej do tlenku azotu(IV) i tlenu. Z mocnymi kwasami daje sole nitroniowe i kwas azotowy, np.

HClO4 + N2O5 → NO2ClO4 + HNO3

Związek ten reaguje gwałtownie z wodą, jest bezwodnikiem kwasu azotowego. Ze względu na jego nietrwałość nie znajduje on w formie czystej praktycznych zastosowań.

Tlenek cynku - # barwa biała (dotyczy sproszkowanego ZnO, kryształ ZnO bez zanieczyszczeń jest przezroczysty)
# ciało stałe,
# trudno rozpuszczalne w wodzie
# ma własności amfoteryczne:

* w reakcji z kwasami tworzy sole cynku(II), np. chlorek cynku, siarczan cynku.
* z mocnymi zasadami tworzy sole, które nazywa się cynkanami(II), np. cynkan(II) sodu.
1 1 1