Z prologu w Ewangelii św. Jana (J 1,1-14)
wypisz:
-ważne wydarzenia z historii ludźkości,
-do czego porównuje św. Jan życie Boże,
-o jakim poslańcu Bożym jest mowa,
-kto jest nazwany "Słowem" i "Światłością",
-co jest cechą dzieci Bożych,
-o jakim ważnym wydarzeniu jest mowa.

PROSZE NA DZISIAJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T15:16:35+01:00
1. Ewangelista Jan mówi o Stworzeniu świata przez Boga, od samego poczatku. Mówi także o przyjściu i życiu Jezusa Chrystusa, który umarł po to, by nas zbawić i oglądać go w chwale.
2. Życie Boże św. Jan porównuje do światłosci.
3. Mowa jest o JAnie, który miał być niby obiecanym Mesjaszem. Natchniony autor odrzuca te błędne przekonania.
4. "Słowem" nazwana jest druga Osoba Trójcy Przenaświętszej.
Natomiast "światłością" nazwane jest życie, które przezwyciężą ciemnosci.
5. Cechą dzieci Bożych jest moc, wiara w Jezusa, a takze to, ze narodzili się z Boga.
6. Mowa jest tym, ze Jezus Chrystus realnie zamieszkał wśród nas jako. Eucharysta to kontynuuje.
8 4 8