Odpowiedz krótko na pytania:w którym roku powstaLy wojska pod dowódctwem gen. Andersa?,W którym roku powstały wojska pod dowódctwem Berlinga?,Gdzie armie Berlinga miał chrzest bojowy?,Kto przyczynił się do powstania armii berlinga?

1

Odpowiedzi

2010-03-21T19:40:11+01:00
1. 1941
2. 1943
3. chrzest bojowy odbył się w bitwie pod Lenino - na Białorusi
4. Stalin