Past : If you don’t take risk, you won’t see much of life. Fear of change has stopped you from taking some important life-changing steps.

Present : What’s the point in showing that you are happy when it is but superficial? Be true as it might mislead.

Future : In the matters of heart, you will only get fortunate. If single a nurturing relationship or marriage is in-store.


Przetłumaczcie plisssss

2

Odpowiedzi

2010-03-21T17:34:55+01:00
Past: Jeśli nie podejmują ryzyka, nie zobaczysz dużo życia. Strach przed zmianami wstrzymał się od podejmowania najważniejszych zmienia życie kroki.

Present: Jaki jest sens w pokazywaniu, że jesteś szczęśliwy, gdy to jest tylko powierzchowne? Być prawdziwe, co może wprowadzać w błąd.

Przyszłość: W sprawach serca, będzie można dostać tylko szczęście. Jeśli jedna lub stosunku pielęgnowaniu małżeństwa w sklepie
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T18:22:26+01:00
Past: Jeśli nie podejmują ryzyka, nie zobaczysz dużo życia. Strach przed zmianami wstrzymał się od podejmowania najważniejszych zmienia życie kroki.

Present: Jaki jest sens w pokazywaniu, że jesteś szczęśliwy, gdy to jest tylko powierzchowne? Być prawdziwe, co może wprowadzać w błąd.

Przyszłość: W sprawach serca, będzie można dostać tylko szczęście. Jeśli jeden pielęgnowanie relacji lub małżeństwo jest w sklepie.

< tylko musisz pamiętac ,ze PAST -to znaczy Ostatnie ,PRESENT-Przedstawic>

1 5 1