Odpowiedzi

2010-03-21T23:13:44+01:00
A) Ca(NO3)2
1. Ca(OH)2 + 2HNO3 --> Ca(NO3)2 + 2H2O
2. 2HNO3 + CaO --> Ca(NO3)2 + H2O
3. N2O5 + Ca(OH)2 --> Ca(NO3)2 + H2O
4. N2O5 + CaO --> Ca(NO3)2
5. 2HNO3 + CaCO3 --> Ca(NO3)2 + H2CO3
6. 2NaNO3 + Ca(OH)2 --> Ca(NO3)2 + 2NaOH
7. Ca + 2HNO3 --> Ca(NO3)2 + H2
8. CaSO4 + 2NaNO3 --> Ca(NO3)2 + Na2SO4

b)MgCl2
1. Mg(OH)2 + 2HCl --> MgCl2 + 2H2O
2. MgO + 2HCl --> MgCl2 + H2O
3. 2HCl + MgSO4 --> MgCl2 + H2SO4
4. 2NaCl + Mg(OH)2 --> MgCl2 + 2NaOH
5. Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2
6. Mg + Cl2 --> MgCl2
7. MgSO4 + 2NaCl --> MgCl2 + Na2SO4
41 4 41
2010-03-21T23:58:51+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) azotan(V) wapnia Ca(NO3)2
1. Ca + 2HNO3---->Ca(NO3)2 + H2
2. CaO + 2HNO3---->Ca(NO3)2 + H2O
3. Ca(OH)2 + 2HNO3---->Ca(NO3)2 + 2H2O
4. N2O5 + CaO---->Ca(NO3)2
5. N2O5 + Ca(OH)2---->Ca(NO3)2 + H2O
6. 2HNO3 + CaCO3---->Ca(NO3)2 + CO2 + H2O
7. Ca3(PO4)2 + 6NaNO3---->3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4

b) chlorek magnezu MgCl2
1. Mg + 2HCl---->MgCl2 + H2
2. MgO + 2HCl---->MgCl2 + H2O
3. Mg(OH)2 + 2HCl---->MgCl2 + 2H2O
4. Mg + Cl2---->MgCl2
5. 2HCl + MgCO3---->MgCl2 + CO2 + H2O
6. MgSO4 + BaCl2---->MgCl2 + BaSO4
24 4 24