Dokończ zdanie: Najbardziej lubie gdy nauczyciel jest... . Takie zadanie otrzymało dwustu
uczniów, każdy miał wpisać tylko jedną cechę. 24% uczniow odpowiadało sprawiedliwy, 11%
sympatyczny, 20% opowiedziało niewymagający i tyle samo uczniów odpowiedzialo wymagajacy.
Przeciętnie co dwudziesty uczeń wpisał odpowiedz obecny, a 13 uczniów podało rózne odpowiedzi.
Pozostali uczniowie nie odpowiedzieli na to pytanie. Ile ich było?
plose o obliczenie;))

2

Odpowiedzi

2009-10-27T19:53:18+01:00
24% * 200= 48
11% * 200=22
20% * 200=40
40
1/20 * 200= 10
13 różne
suma tych = 173
200-173=27 uczniów

rozwiązane w prosty sposób...
2009-10-27T19:59:42+01:00
200-uczniów
24% sprawiedliwy
11% sympatyczny
20% nie wymagający
20% wymagający
1/20razy 100% = 15% nie odp
13 ucznów -różne odp
48+22+40+40+13=173
200-173=27
odp; Było ich 27 .