Proszę przetłumaczyć na j. ANGIELSKIE:

To było 10 lat temu, gdy miałem 8 lat. Na zajęciach w szkole opowiadano nam o zawodach wykonywanych przez różnych ludzi. Pewnego dnia przyszedł mężczyzna który był ubrany na granatowo a na plecach miał napis: STRAŻ POŻARNA. Opowiadał o swojej codziennych obowiązkach i o tym jak ratuje ludzi. Bardzo mi zaimponował, chciałem być tak jak on. Z roku na rok moje zainteresowanie strażą pożarną wzrastało. Teraz bardzo chciałbym zostać jednym ze strażaków. Jest to jednak bardzo ciężka praca, trzeba wyrzec się wielu rzeczy i przyjemności. Mimo to nie zrażam się tym. Być może kiedyś dostanę szansę by zostać silnum, odważnym i pomocnym strażakiem.

3

Odpowiedzi

2010-03-21T17:42:15+01:00
It was 10 years ago, when I had 8 years. On classes at school they were telling us about practiced professions through all sorts of people. One day a man which was dressed dark blue came and on the back he had the inscription: fire service. talked about one's everyday duties and about how he is saving people. Very much he impressed me, I wanted to be the same as he. From the year for the year my interest in the fire service grew. Now very much I would like to become one of firemen. However it is very much hard work, it is necessary to renounce many things and pleasure. Yet I am not discouraged with it. Perhaps at one time I will get the chance to stay silnum, with brave and helpful fireman
  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T17:42:26+01:00
It was 10 years ago, when I had 8 years. On classes at school they were telling us about practiced professions through all sorts of people. One day a man which was dressed dark blue came and on the back he had the inscription: fire service. talked about one's everyday duties and about how he is saving people. Very much he impressed me, I wanted to be the same as he. From the year for the year my interest in the fire service grew. Now very much I would like to become one of firemen. However it is very much hard work, it is necessary to renounce many things and pleasure. Yet I am not discouraged with it. Perhaps at one time I will get the chance to stay silnum, with brave and helpful fireman.

Mam nadzieje że pomogłem liczę na najlepsze:)
  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T17:42:33+01:00
It was 10 years ago, when I had 8 years. On classes at school they were telling us about practiced professions through all sorts of people. One day a man which was dressed dark blue came and on the back he had the inscription: fire service. talked about one's everyday duties and about how he is saving people. Very much he impressed me, I wanted to be the same as he. From the year for the year my interest in the fire service grew. Now very much I would like to become one of firemen. However it is very much hard work, it is necessary to renounce many things and pleasure. Yet I am not discouraged with it. Perhaps at one time I will get the chance to become the strong, brave and helpful fireman.