Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-03-22T00:58:32+01:00
A - amplituda wychylenia z położenia równowagi
x - położenie równowagi, które znajduje się pośrodku skrajnych odchyleń

x = l₁ + l₂/2 = 20 + 26 / 2 = 46 / 2 = 23 cm

A = |x - l₁| = |23 - 20| = 3 cm
A = |x - l₂| = |23 - 26| = |-3| = 3 cm

Amplituda drgań odważnika wynosi 3 cm.
19 4 19