ZADANIE 1
Znajdz niewiadomy wyraz proporcji.
a) a) 4 1/6 : x = 6 2/3:4
b) x:1,5=14:4 1/5
c) 5,4:7 1/2=x:0,5
d) 2 2/3:3 3/7=7:x

To / Nie Jest Podzielic , tylko kreska ułamkowa
ZADANIE 2
Rozwiąż Równanie.
a) 4/x=5/9
b) x/1,2=12/4
c) 3,2/2,8=x/3,5
d) 9,36/7,2=1,3/x
e) 0,6=0,8/6
f) x/0,6=6/0,8
g) x-5/7=3/5
h) x/3=x+5/2
i) 4/x+6=5/7+x

To / Nie Jest Podzielic , tylko kreska ułamkowa
ZADANIE 3
Rozwiąż Równanie.
a) 5/3=a/2
b) 3/10=x/4
c) 7/14=m/21
d) 2/m=3/7
e) 3/x=7/x+5
f) m+4/2=m-3/5
g) a+3/5=7/5
h) x-2/3=2x+7/5
i) 5/2m+5=2/4m-1
DZIĘKI.

1

Odpowiedzi

2010-03-21T19:29:44+01:00
A)
4 1/6 : x = 6 2/3:4
20/3 x = 4*(25/6)
20/3 x = 100/6 /: 20/3
x = 5/2
x = 2,5

b)
x:1,5=14:4 1/5
4,2 x = 14*1,5
4,2x = 21 /:4,2
x = 10/2
x = 5

c)
5,4:7 1/2=x:0,5
15/2 x = 5,4*0,5
15/2 x = 2,7 /: (15/2)
x = 27/75

d)
2 2/3:3 3/7=7:x
8/3 x = 24/7*7
8/3x = 24
x = 9/1
x = 9

ZADANIE 2
a)
4/x=5/9
5x = 4*9
5x = 36
x = 7i1/5
x = 7,2
b)
x/1,2=12/4
x/1,2=3
x = 3*1,2
x = 3,6
c)
3,2/2,8=x/3,5
2,8x = 3,2*3,5
2,8x = 1,2 /:2,8
x = 12/28
x = 3/7
d)
9,36/7,2=1,3/x
9,36x = 1,3*7,2
9,36x = 9,36 /:9,36
x = 1
e)
0,6=0,8/6
brak niewiadomej
f)
x/0,6=6/0,8
0,8x = 6*0,6
0,8x = 3,6
x = 36/8
x = 4,5
g)
x-5/7=3/5
5(x-5) = 3*7
5x-25 = 21
5x = 21+25
5x = 46
x = 9,2
h)
x/3=x+5/2
3(x+5) = 2x
3x+15 = 2x
x = -15
i)
4/x+6=5/7+x
5(x+6) = 4(7+x)
5x+30 = 28+4x
x = -2

ZADANIE 3
a)
5/3=a/2
3a = 10
a = 10/3
b)
3/10=x/4
10x = 12
x = 12/10
x = 1,2
c)
7/14=m/21
14m = 7*21
14m = 147
m = 10,5
d)
2/m=3/7
3m = 14
m = 14/3
e)
3/x=7/x+5
7x = 3(x+5)
7x = 3x+15
4x = 15
x = 15/4
x = 3,75
f)
m+4/2=m-3/5
5(m+4) = 2(m-3)
5m+20 = 2m-6
3m = -26
m = -26/3
g)
a+3/5=7/5
5(a+3) = 35
5a+15 = 35
5a = 20
a = 4
h)
x-2/3=2x+7/5
5(x-2) = 3(2x+7)
5x-10 = 6x+21
-x = 31
x = -31
i)
5/2m+5=2/4m-1
2(2m+5) = 5(4m-1)
4m+10 = 20m-5
-16m = -15
m = 15/16
172 4 172