Zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do świata zmarłych, obchodzony w wielu krajach kultury chrześcijańskiej nocą 31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej.

Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Szkocji i Anglii. W Irlandii dzień jest świętem państwowym. W pozostałych krajach, mimo, że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą popularnością.[1] Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90.

Prosze przetumaczyć to bardzo pilne oczywiście na angielski
:):):*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T19:59:09+01:00
Usage associated with the masquerade and referring to the dead, celebrated in many countries of Christian culture night 31 October, before All Saints' Day. References to Halloween are often seen in popular culture, mainly American.

The most uproarious Halloween is celebrated in the United States, Canada, Ireland, Scotland and England. In Ireland the day is a national holiday. In other countries, despite the fact that day is not an official holiday, enjoy the feast of Christmas the biggest popularity .Halloween in Poland appeared in the 90s