Dam naj!

1.W czasie suszenia 4,5 kg śliwek odparowało dwie trzecie wody. Ile ważyły ususzone śliwki ?
2.W szkole jest 400 uczniów. Z badań lekarskich wynika, że 0,87 uczniów jest praworęcznych. Podaj liczbę uczniów leworęcznych w tej szkole?
3.Pole prostokąta wynosi 2000cm², a pole kwadratu stanowi cztery piąte pola prostokąta. Oblicz obwód kwadratu.

Proszę o obliczenia, oraz odpowiedzi. ! ;]

Dam naj!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T18:11:50+01:00
Ćw 1.
⅔ z 4,5 kg= ⅔ × 4,5 = ⅔ × 4½ = ⅔ × ⁹/₂= ³/₁=3kg - tyle odparowało
4,5-3=1,5kg- waga śliwek po suszeniu

Ćw 2.
1,00-0,87=0,13 - leworęczni w ułamku
0,13×400=52 - leworęczni

Ćw 3.
⅘×2000 cm²= ⅘ײ⁰⁰⁰/₁= ¹⁶⁰⁰/₁= 1600cm²-pole kwadratu
1600 cm²÷4= 40 cm- bok
2010-03-21T18:14:12+01:00
Zad1) ⅔×4,5kg=9/3kg=3kg ; 4,5kg-3kg=1,5kg tj. waga ususzonych śliwek ; Zad2) 0,87×400=328 ; 400-328=72 tj. liczba uczniów leworęcznych; Zad3) ⅘×2000cm²=1600cm² tj. pole kwadratu a=40cm ;Obw=4×a=4×40=160cm ;