Pyt. 1 Podaj nazwę „Śląskiej Fujijamy”.
Pyt. 2 Około 600 żółwi błotnych żyje w największej europejskiej kolonii „Żółwiowe Błota”. Podaj gdzie to jest?
Pyt. 3 Dlaczego Łysa Góra jest łysa?

Błagam o pomoc !!!!!!!!! :****
Daje najlepsze ;p

2

Odpowiedzi

2010-03-21T21:03:30+01:00
1. Ostrzyca Proboszczowicka
2. teren gmin Włodawa oraz Hańsk w woj. lubelskim
3.Na szczycie tej góry znajdują się: skalne rumowisko, charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich, tzw. gołoborze dlatego nazwana jest łysą.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T21:15:23+01:00
1. Ostrzyca Proboszczowicka
2.Rezerwat przyrody Żółwiowe Błota (znany też jako Żółwie Błota) – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gmin Włodawa oraz Hańsk w powiecie włodawskim w województwie lubelskim, na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej.
Rezerwat przyrody został utworzony w 1988 roku w Sobiborskim Parku Krajobrazowym na powierzchni 724,08 ha lub 734,41 ha. Rezerwat obejmuje jeziora: Spólne, Koseniec i Pereszpa. Utworzono go zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1988 roku w celu: zachowania najliczniejszego w kraju stanowiska lęgowego żółwia błotnego oraz wielu chronionych i rzadkich gatunków zwierząt, a także wielu rzadkich i zagrożonych zespołów i gatunków roślin wodnych i torfowiskowych. Oprócz żółwi występują tu bobry mające dość dogodną bazę pokarmową w licznych bagiennych lasach brzozowo-olszowych. Piaszczyste tereny porastają bory sosnowe. Na bagnach dominują zespoły turzyc, a w wielu miejscach rosną grążele żółte i grzybienie północne.
3.Łysa Góra jest lysa ponieważ w swojej nazwie zawier przymiotnik ''łysa" który stał sie podstwą wielu nazw miejsc i gór które nie są zalesione .