Zad 1
Ułóż w ciąg logiczny podane niżej wydarzenia. Wymyśl jego tytuł.
a - agresywne dążenia ZSRR zmusiły państwa europy zachodniej i USA do utworzenia paktu północnoatlantyckiego
b - po zwycięstwie w II wojnie swiatowej ZSRR dąży do opanowania Europy , a w dalszej perspektywie swiata
c- panstwa komunistyczne tworzą układ warszawski
d - w latach 1944-1945 ZSRR opwanowywuje panstwa europy wschodniej i uzależnia je od siebie
e - współpraca między ZSRR a USA w okresie II wojny swiatowej


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T18:18:28+01:00