Odpowiedzi

2010-03-21T22:10:59+01:00
Już w 1950 roku, kiedy francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali stało się jasne, że nie chodzi wyłącznie o integrację ludzi ale też o umocnienie gospodarcze państw Europy.

W 1992 roku ministrowie finansów państw członkowskich Wspólnot Europejskich na Konferencji w Maastricht ustalili, że utworzenie unii monetarnej poprawi sytuację gospodarczą Unii Europejskiej. Jednak im bliżej rozpoczęcia “eksperymentu”, tym większa obawa przed słusznością jego wprowadzenia.

Zwolennicy wprowadzenia unii monetarnej zwracają uwagę przede wszystkim na obniżkę kosztów związanych z transakcjami w handlu zagranicznym. Koszt wymiany walutowej stanowi około 0,4% PKB państw członkowskich Unii Europejskiej i ponoszony jest nie tylko przez producentów ale i zwykłych obywateli.

Nowa, wspólna waluta wyeliminuje również koszty związane z zabezpieczeniem się przed ryzykiem kursowym.

Euro jako wspólna waluta UE wpłynie korzystnie na rozwój przedsiębiorczości wewnątrz Unii, ponieważ pozwoli na realne porównanie cen towarów i usług stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich. Jednocześnie jednolita waluta poprawi konkurencyjność firm europejskich w zetknięciu się z produktami ze Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Korzyści z wprowadzenia wspólnej waluty odczują również osoby podróżujące po Europie. Nie będzie już konieczne wymienianie danej waluty narodowej na lokalną.

Przeciwnicy UGW uważają, że przyjęcie jednolitej waluty oznacza rezygnację z możliwości prowadzenia własnej polityki pieniężnej, oraz korzystania z instrumentu kursowego jako panaceum na ewentualne trudności gospodarcze.

Euro ma szansę stworzenia silnej finansowo Europy. Utworzenie unii monetarnej zapewni poprawę w zakresie finansów publicznych, bezrobocia i wzrostu gospodarczego. Europa wyposażona w silną walutę, razem ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią będzie mogła zapewnić większą stabilność międzynarodowej sytuacji monetarnej.

Obecnie pozycja USD jest niepodważalna, ponieważ aż 80% transakcji kapitałowych dokonywanych jest w tej walucie. Euro ma za zadanie przytłumić walutę USA.

Europejski Bank Centralny ma sprawować kontrolę nad deficytami budżetowymi poszczególnych państw Unii, oddziaływać na stabilność cen, pobudzać handel w celu zapewnienia mieszkańcom Wspólnot wyższego poziomu życia.