Właściciel domu, chcąc zaoszczędzić energię elektryczną, dokonał kolejno trzech usprawnień, które obniżyły wydatki na ogrzewanie domu kolejno o 20%, 25% i o 40%. O ile procent łącznie zmniejszyły się jego wydatki na ogrzewanie?
DO 22.03.2010

poprosze obliczenia!

2

Odpowiedzi

2010-03-21T18:22:50+01:00
20% + 25% + 40 % = 85%
85% = 300% = 16/60 %

2010-03-21T18:35:00+01:00
X- wydatki na ogrzewanie przed usprawnieniami
I usprawnienie 20% z x
x-20%x=x=0,2x=0,8x
0,8x - wydatki po pierwszym usprawnieniu
II usprawnienie 25% z 0,8x
0,8x-25%0,8x=0,8x-0,25*0,8x=0,8x-0,2x=0,6x
o,6x - wydatki po drugim usprawnieniu
III usprawnienie 40% z 0,6x
o,6x-40%0,6x=0,6x-0,4*0,6x=o,6x-0,24x=0,36x
o,36x - wadatki po ostatnim usprawnieniu

x-100%
0,36x -y%

y=(0,36*100)\1
y=36%
odp: łącznie wydatki zmniejszyły się o 64%( ze 100% zmniejszyły się do 36%
1 1 1