Niektóre pierwiastki chemiczne np. węgiel i tlen, występują w przyrodzie w kilku odmianach. Zjawisko to nosi nazwę alotropii. Korzystając z różnych źródeł informacji, podaj odmiany antropolowe tych pierwiastków chemicznych i określ ich właściwości.

3

Odpowiedzi

2009-10-27T20:11:50+01:00
WĘGIEL WYSTĘPUJE W 3 ODMIANACH: GRAFIT, DIAMENT I FULERENY

TLEN: OZON O3, TLEN ATMOSFERYCZNY O2, I "TLEN CZERWONY" O4
16 3 16
2009-10-27T20:22:30+01:00
Węgiel (odmiany):
- grafit
- diament
- fuleren

Właściwości Grafitu:
- barwa: ciemnoszara, czarna
- połysk: półmetaliczny
- dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło
- odporny na wysoką temperaturę
- nieprzezroczysty

Właściwości Diamentu:
- dobrze przewodzi ciepło
- jest izolatorem, z wyjątkiem diamentu niebieskiego, który jest półprzewodnikiem
- Jest trudno topliwy i odporny na działanie kwasów i zasad
- barwa: bezbarwny lub z przebarwieniami związanymi z zanieczyszczeniem
- połysk: diamentowy

Właściwości Fulerenu:
- stały o barwie czarnej
- metaliczny połysk
- półprzewodnik, nadprzewodnik
- rozpuszczają się w rozpuszczalnikach aromatycznych

Tlen(odmiany):
- tlen atmosferyczny
- ozon
- czerwony tlen (tetramer O₄)

Właściwości Ozonu:
- niebieski gaz
- ma większą gęstość od powietrza
- ma zapach powietrza po burzy
- jest gazem niepalnym
- jest silnym utleniaczem

Właściwości Czerwonego Tlenu:
- kolor czerwony
- ulega polimeryzacji
- jest utleniaczem
- ma właściwości niemetaliczne
41 4 41
2009-10-27T20:24:58+01:00
Odmiany alotropowe węgla:
- diament
-grafit
-fulereny

odmiany alotropowe tlenu
- tlen atomosferyczny
- tlen czerwony
- ozon
14 4 14