Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T18:28:19+01:00
# 2 Polityka zagraniczna

* 2.1 Sytuacja w chwili objęcia tronu
* 2.2 Luksemburgowie i Wittelsbachowie
* 2.3 Zakon krzyżacki
* 2.4 Andegawenowie
* 2.5 Ruś Halicko-Włodzimierska, Litwa i pozostałe sprawy wschodnie
o 2.5.1 Kwestia biskupstw ruskich
* 2.6 Mazowsze
o 2.6.1 Sprawa biskupa płockiego
* 2.7 Zmagania o Śląsk
Wojna
o 2.7.2 O biskupstwo wrocławskie
o 2.7.3 Okres pokoju
o 2.7.4 Ku ponownej konfrontacji
* 2.8 Marchia Brandenburska i Nowa Marchia

# 3 Polityka wewnętrzna

* 3.1 Konflikt z biskupem krakowskim Janem Grotem
* 3.2 Prawa Żydów
* 3.3 Wielkopolska
* 3.4 Reformy administracyjne i sądowe
* 3.5 Wojskowość i budownictwo
* 3.6 Gospodarka i skarb państwa
* 3.7 Kultura, oświata i sztuka

# 4 Tytuł Królewski
# 5 Sprawa dziedzictwa tronu
# 6 Śmierć Kazimierza Wielkiego