Odpowiedzi

2009-10-27T20:14:29+01:00
Zgromadzenie tworzyli wszyscy obywatele ( mężczyźni ). Odpowiadało za :
wypowiadanie wojny, zawieranie pokoju, tworzenie prawa, wybór urzędników. Zbierało się na centralnym placu miasta - agorze.
19 4 19
2009-10-27T20:18:18+01:00
W polis zgromadzenie obywateli posługiwało sie jednym językiem, mieli tą samą religie i kulturę. Najbardzirj znanymi polis greckimi były Teby, Ateny i Sparta. Polis nazywamy wspólnotom obywatelską, bo najważniejsze było wspólne podejmowanie decyzji. Twierdzono, że wspólnota obywatelska stanowiąca państwo powinna być samowystarczalna, a liczba obywateli nie powinna byc wys. by wszyscy sie znali.
24 3 24
2009-10-27T21:15:31+01:00
Każdy mógł się wypowiedzieć, zabrać głos w konkretnej sprawie. Zbierali się wtedy wszyscy dorośli obywatele. Nazywamy je wspólnotą obywatelską, ponieważ była to wspólnota obywateli mieszkających w danym polis.
13 4 13