Który z podanych związków chemicznych: kwas solny, kwas azotowy (V), zasada wapniowa, zasada amonowa, ulegnie stopniowej dysocjacji elektrolitycznej? Zapisz odpowiednie równania reakcji.

Proszę również o wyjaśnienie. Możliwie jak najprościej. Daje najlepsze razem z wyjaśnieniem.

2

Odpowiedzi

2010-03-21T18:35:58+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Z wyżej wymienionych związków stopniowej dysocjacji elektrolitycznej ulega tylko zasada wapniowa Ca(OH)2
Ca(OH)2----->Ca(OH)⁺ + OH⁻
Ca(OH)⁺------>Ca²⁺ + OH⁻

Stopniowej dysocjacji elektrolitycznej ulegają tylko:
kwasy które zawierają w swojej cząsteczce więcej niż jeden wodór (H), np. H2SO4, H3PO4, H2S, itp.

zasady które zawierają w swojej cząsteczce więcej niż jedną grupę hydroksylową (OH), np. Ca(OH)2, Ba(OH)2, itp.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T18:57:47+01:00
HCl --> H⁺ + Cl⁻ nie można tutaj już nic więcej dysocjować.
HNO₃ --> H⁺ + NO₃⁻ tutaj również już nic nie dysocjuje.
Ca(OH)₂ --> CaOH⁺ OH⁻
CaOH --> Ca²⁺ + 2OH⁻ ta zasada może dysocjować stopniowo
NH₄OH --> NH₄⁺ + OH⁻ tutaj również nic nie będzie dysocjować

Dzieje się tak ponieważ kwasy i zasady mogą dysocjować stopniowo jeżeli posiadają więcej niż dwa wodory lub <w przypadku zasad> grupy hydroksylowe w cząsteczce :).
Np :
H₃PO₄ --> H⁺ + H²PO₄⁻
H₂PO₄ --> H⁺ + HPO₄²⁻
HPO₄ --> H⁺ + PO₄³⁻

Mam nadzieję, że pomogłam :P