A)0,2x+0,3=1,3 b)5x-0,8=0,1+2x c)0,01x+17=-0,16 d)8x-0,2=8x-0,1 e)-0,07(10x-1)=0,3x f)0,83x+0,82=0,23x+1,52 g)0,6x+2(0,1x-0,1)=0,2(x+1) h)0,7(x+2)=0,4(x+1)+0,3x+1 i)0,15(2x+4)=2(1,3+0,3x)-0,6 j)0,1(x+1)-0,05(3x-10)=0,4-0,35x Rozwiąż równanie a)2a+7=a(1+2a) b)3a(a-1)=a(3a-2) c)2a-a+a(2+a)=a+18 d)a+5=5a(0,2a+3 Ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie a)Liczba o 3 większa od x jest 3 razy większa od x b)Liczba o 5 mniejsza od x jest 2 razy mniejsza od x c)120%liczby x jest o 7 większa niż połowa liczby x d)Jeżeli zmniejszymy liczbę x o 30% to otrzymamy liczbę o 8 od niej mniejszą

1

Odpowiedzi

2010-03-21T18:55:05+01:00
A) 0,2x + 0,3 =1,3
0,2x = 1 / :0,2
x=5

b) 5x - 0,8 + 0,1 + 2x
5x - 2x + 0,1 + 0,8
3x = 0,9
x=0,3

c) 0,01x + 17 = -0,16
0,01x = -0,16 - 17
0,01x = -17,16
x = -1716

d) 8x - 0,2 = 8x - 0,1
8x-8x=-0,1+0,2
0=0,1
równanie nie ma rozwiązania

zrobiłabym resztę zadań, ale niestety nie mam czasu... przepraszam i polecam się na przyszłość;)