Odpowiedzi

2010-03-21T18:50:16+01:00
A)
y=4
b)
u=7
c)
a=-2/3
d)
x=2
e)
nie rozczytram sie
2010-03-21T18:58:02+01:00
A)12y-(y+5)=10y-1
12y - y -5 = 10y - 1
11y - 10y = -1 + 5
y = 4

b)2(u-5)+15=3(u-4)+10
2u - 10 + 15 = 3u - 12 + 10
2u +5 = 3u -2
5+2 = 3u -2u
7 = u
u = 7
c)2(3a-2)-2=4,5(2a-1)+½
6a - 4 -2 = 9a - 4,5 + 0,5
6a -6 = 9a -4
6a - 9a = -4 +6
-3a = 2
a = - 2/3

d)-2x+½=-3x+2½
-2x +3x = 2 1/2 - 1/2
x = 2

e)⅕x-2=½x-5
1/5x - 1/2x = -5 +2
0,2x - 0,5x = -3
-0,3x = -3
x= 10

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T19:02:08+01:00
A)12y-y-5=10y-1
11y-5=10y-1 /+5
11y=10y+5 /-10y
y=5
b)2u-10+15=3u-12+10
2u+5=3u-2 /-5
2u=3u-7 /-3u
-u=-7 / :(-1)
u=7
c)6a-4-2=9a-4,5+0,5
6a-6=9a-4 /+6
6a=9a+2 /-9a
-3a=2 /: (-3)
a=-2/3 [minus dwie trzecie]
d)-2x+0,5=-3x+2,5 /-0,5
-2x=-3x+2 /+3x
x=2