Najwyższe roczne sumy opadów atmosferycznych notowane są w strefie okołobiegunowej w górach oraz miejscach występowania monsunów.Korzystając z atlasu geograficznego,podkreśl zestaw zawierający nazwy krain i regionów geograficznych leżących na takich właśnie obszarach.

a)Wyspy Kanaryjskie,Japonia,zachodnie stoki Gór Wododziałowych.
b)Nizina Amazonki,Kotlina Konga,południowe stoki Himalajów
c)Nowa Zelandia,Borneo,Grenlandia
d)Południowe Andy,Wyżyna Mongolska,Południowe stoki Himalajów

1

Odpowiedzi

2010-03-21T19:01:27+01:00