NA DZIŚ BARDZO WAŻNE.PROSZĘ KAŻDEGO KTO JEST DOBRY Z CHEMII O ZROBIENIE TEGO.DAJE 50 pkt . to raczej nie mało.daje najlepsza

1.Napisz reakcję zobojętniania Al(NO2)3

2.Temat-reakcje kwasów i zasad z solami
do tego tematu zadania
reakcja kwas azotowy 5 + tlenek glinu
reakcja tlenek siarki 6 + wodorotlenek potasu
reakcja tlenek magnezu + kwas fosforowy 5
reakcja kwas węglowy + siarczan miedzi
reakcja kwas fosforowy 3 + azotan potasu
reakcja wodorotlenek potasu + azotan wapnia
reakcja wodorotlenek cynku + fosforan 5 glinu

Proszę o zrobienie tych rekacji

1

Odpowiedzi

2013-06-14T22:44:33+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

Al(OH)₃ + 3HNO₂ ---> Al(NO₂)₃ + 3H₂O

2)
6HNO₃ + Al₂O₃ ---> 2Al(NO₃)₃ + 3H₂O
SO₃ + 2KOH ---> K₂SO₄ + H₂O
3Mg(OH)₂ + 2H₃PO₄ ---> Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O
H₂CO₃ + CuSO₄ ---> CuCO₃ + H₂SO₄
H₃PO₃ + 3KNO₃ ---> K₃PO₃ + 3HNO₃
2KOH + Ca(NO₃)₂ ---> 2KNO₃ + Ca(OH)₂
3Zn(OH)₂ + 2AlPO₄ ---> 2Al(OH)₃ + Zn₃(PO₄)₂

1 5 1