Mam napisać 2 pracę !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:
1) Wyobraź sobie że mały książę odwiedził jeszcze jedną planetę , nazwij ją kogo na nią spotkał ( może być dialog) i jaką naukę na nią wywiózł
2) Znajdę w tekście małego księcia zdania które są sentencjonalne
MUSI BYĆ 5 ZDAŃ
3) Znajdę w słowniku frazeologicznym dwa frazeologizmy odnoszące się do przyjaciela
DODAM JAKO NAJLEPSZĄ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-21T19:04:27+01:00
2) i 3) :P
2) ,,Decyzja oswojenia niesie ryzyko łez"
,, Oswoić to znaczy stworzyć więzy"
,, Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć w tym samym kierunku"
,, Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela"
,,Dobrze widzi się tylko sercem"
Te cytaty podawała nam nasza polonistka, więc powinny być poprawne ;)

3) ,,Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"
,,Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły"

:) To chyba tyle ;)
pozdrawiam ;P
1 5 1