wykonywaniem kapłańskiego posłannictwa Chrystusa uobecnieniem misterium paschalnego  (zapowiedzią) liturgii niebieskiej i niejako partycypacją w jej odblasku już tu: na ziemi. uświęceniem człowieka i uwielbieniem Boga dziełem Chrystusa i Kościoła

Odpowiedzi

2010-03-21T19:03:52+01:00
Można powiedzieć, że liturgia jest:

* wykonywaniem kapłańskiego posłannictwa Chrystusa
* uobecnieniem misterium paschalnego
* antycypacją (zapowiedzią) liturgii niebieskiej i niejako partycypacją w jej odblasku już tu: na ziemi. "liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebieskiej" (KL 8)
* uświęceniem człowieka i uwielbieniem Boga
* dziełem Chrystusa i Kościoła
2 5 2
2010-03-21T19:05:49+01:00
Liturgia, to wszelki kult człowieka, jaki oddawany jest Bogu
2 5 2