Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji wymiany
a) tlenek miedzi(II) +... -----> ... + tlenek węgla(II)
b) tlenek węgla (II) + ... -----> tlenek wapnia + węgiel
c) ... + ... -----> chlorek potasu + glin
d) tlenek żelaza(II) + węgiel -----> ... + ...

Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania z chemii

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T19:09:51+01:00
A) tlenek miedzi(II) +węgiel-----> miedź + tlenek węgla(II)
b) tlenek węgla (II) + wapń -----> tlenek wapnia + węgiel
c) chlorek glinu +potas -----> chlorek potasu + glin
d) tlenek żelaza(II) + węgiel ----->tlenek węgla (II)+ żelazo
2010-03-21T19:10:19+01:00
A) tlenek miedzi(II) + węgiel -----> miedź + tlenek węgla(II)
b) tlenek węgla (II) + wapń -----> tlenek wapnia + węgiel
c) potas+ chlorek glinu -----> chlorek potasu + glin
d) tlenek żelaza(II) + węgiel -----> tlenek węgla(II) + żelazo