Zadanie 1.

Podstawą prostopadłościanu jest prostokąt o bokach 6 cm i 5 cm. Jaką wysokość powinien mieć ten prostopadłościan, aby pole jego powierzchni całkowitej było równe 280 cm kwadratowych ?

Zadanie 2 .

Z prostokąta, którego jeden bok jest półtora raza dłuższy od drugiego, odcięto dwa paski, każdy o szerokości 1 cm. Jeden pasek odcięto wzdłuż dłuższego boku, a drugi - wzdłuż krótszego. W otrzymanym prostokącie jeden bok jest dwa razy dłuższy od drugiego. Jakie wymiary ma otrzymany prostokąt ?

1

Odpowiedzi

2010-03-21T19:43:03+01:00
1.

a=6cm ... .. .. .. . . . .. . . . . . . . . .c=?
b=5cm
P=280cm2
P=2(ab + ac + bc)
2(30 + 6c + 5c)=280
2(30 + 11c)=280
60 +22c=280
22c=220
c=10cm
Odp. Ten prostopadłościa powinien mieć wysokość 10cm

2.x-dluzsszy
y-krotszy
x=1.5y
x-1=2(y- 1)
1.5y-1=2y-2
-0.5y=-1
y=2
x=3/2 * 2
x=3

otrzymany prastokat ma wymiary 1 i 2