W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie IIIa jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie IIIb jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie IIIc jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia.

Proszę zróbcie jak najszybciej...daję 30 pkt. dużo ..

2

Odpowiedzi

2010-03-21T19:09:05+01:00
W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopcow i stanowia oni 50% tej klasy, w klasie IIIb jest 7 chłopcow i stanowia oni 25% tej klasy ,a w klasie IIIc jest 12 chłopcow i stanowia oni 48% tej klasy. Jaki procent
uczniów klas trzecich stanowia dziewczeta? zapisz obliczenia...
Liczymy ile jest Chłopców a ile dziewczyn w każdej z klas :
IIIA
50% = 16, 100% = 32
chłopcy = 16 , dziewczyny = 16
IIIB
25% = 7
7÷25%×100% = 28 <-- cała klasa
Chłopcy = 7
Dziewczyny = klasa - chłopcy = 28 - 7 = 21
IIIC
12÷48%×100% = 25 <-- cała klasa
chłopcy = 12
dziewczyny = klasa - chłopcy = 25 - 12 = 13
Wszyscy uczniowie klas III = 32+28+25 = 85
Dziewczyny = 16+21+13 = 50
50 z 85 to x %
x = 50÷85×100% = 58,82% <--- Taki procent wszystkich uczniów klas III stanowią dziewczyny :]
  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T19:14:54+01:00
IIIa
16 - 50%
x - 50%
x=16*50 : 50
x = 16
IIIb
7 - 25%
x - 75
x = 7*75% :25%
x=28 - 7
x=21
IIIc
12 - 48%
x - 52%
x=52%*12 : 48%
x=13

dziewczyn i chłopców jest razem 92
85 - 100%
50 - x%
x=50*100% : 85
x≈59%

odp. Dziewczyny stanowią około 59% uczniów 3 klas.