1.POLE powierzchni kuli 2 cm jest rowne.. a.16 pi cm.B.32pi cm.C.8pi.cm .D.64 pi cm
2.z jakiego wzoru obliczysz objetosc stozka o wysokosci h i o promieniu r
3.Pole przekroju osiowego stozka o srednicy podstawy 6 cm i wysokosci 10 cm wynosi...A.60cm.B.30cm.C.120 pi cm.D.36pi cm

prosze takze o obliczenia!


2

Odpowiedzi

2010-03-21T19:16:24+01:00
1. Pc= 4pi r kwadrat
r= 2cm
Pc= 4*4pi= 16picm
2. V=1/3 Pp*h
3.d=6cm
h=10cm
P=1/2a*h
p+1/2 *6cm*10cm=30cm
4 3 4
2010-03-21T19:16:28+01:00
1
S=4pir²
S-pole powierzchni całkowitej
r- promień
S=4pi2²
S=4pi4
S=16pi
Odp: A
2
V=pir2h/3
2 3 2