1) Hiszpania i Portugalia mają razem obszar 598 tys. km2. Powierzchnie tych państw mają się do siebie jak 11:2. Podaj powierzchnię Hiszpanii i Portugalii.

2)Pewna osoba dokonała zakupów za 120 zł płacąc 36 monetami dwu- i pięciozłotowymi. Ile było w tym monet pięciozłotowych?

3)Ktoś kupił dwa przedmioty za 1000 zł i sprzedał je z łącznym zyskiem 8%. Ile zapłacił za każdy przedmiot, jeżeli pierwszy sprzedał za zyskiem 20%, a drugi ze stratą 10%?

4)Pewien pan powiedział: „Nazbierałem tyle grzybów, że ledwo je mogłem donieść do domu. A przecież niosłem prawie samą wodę, bo 90% masy świeżych grzybów stanowi woda. Gdy je wysuszyłem, stały się o 15 kg lżejsze. Pozostało jednak w nich 60% wody. Ile nazbierałem grzybów?”

5)Pomyśl i napisz dowolną liczbę. Pomnóż ją przez 2. Do otrzymanego iloczynu dodaj 9, a następnie liczbę pomyślaną. Otrzymaną sumę podziel przez 3 i do ilorazu dodaj 2. Na koniec odejmij liczbę pomyślaną. Otrzymałeś wynik równy5. Uzasadnij, że wynik taki otrzymasz niezależnie od tego, jaką liczbę pomyślisz. --> o uzasadnienie mi chodzi

6)Kasia dojeżdża do szkoły pociągiem odjeżdżającym o godzinie 700. Na stacji docelowej, po 5 minutach czekania, wsiada do tramwaju i jest przed szkołą o 750. Pociąg jedzie ze średnią prędkością 50 km/h, a tramwaj – 20 km/h. Oblicz, ile czasu Kasia jedzie pociągiem, a ile tramwajem, wiedząc, że łącznie przebywa drogę 30 km.

7)Ojciec miał trzech synów. Pierwszemu dał jedną czwartą pieniędzy, które miał przy sobie, drugiemu jedną trzecią reszty, a trzeciemu połowę pozostałych pieniędzy. Ile miał pieniędzy, jeżeli rozdał 24 zł?

bym prosiła jak najszybciej ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T12:44:19+01:00
Zad.1
11:2
11+2=13
598:13=46

11*46=506 km² - powierzchnia Hiszpanii
2*46=92 km² - powierzchnia Portugalii

odp: Powierzchnia Hiszpanii wynosi 506 km² , a Portugalii 92 km²


Zad.2
x - monety 2zł
y - monety 5zł

x+y=36
2x+5y=120

y=36-x
2x+5(36-x)=120
2x+180-5x=120
-3x=-60
x=20

y=36-20
y=16

odp: Monet pięciozłotowych było 16.Zad.3
x - I przedmiot
y - II przedmiot

x+y=1000
120%x+90%y=1000+8%

x=1000-y
1,2x+0,9y=1080
1,2(1000-y)+0,9y=1080
1200-1,2y+0,9y=1080
-0,3y=-120
y=400

x=1000-400
x=600

odp: Za pierwszy przedmiot zapłacił 600zł , a za drugi 400zł.
3 1 3