Wśród podanych zależności wskaż takie, które są funkcjami rosnącymi.
a) zależność długości drogi hamowania od prędkości samochodu.
b) zależność pola kwadratu od długości jego boku.
c) zależność długości grafitu ołówka od czasu używania tego ołówka.
d) zależność opłaty za rozmowę telefoniczną od czasu trwania rozmowy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T19:14:38+01:00