A)Z 30 kg solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową.Ile wody odparowano?
b)Z solanki pięcioprocentowej odparowano 10 kg wody i otrzymano solankę sześcioprocentową.Ile solanki było na początku.

P.S to zadania z ''Procenty w zadaniach tekstowych''

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T19:43:21+01:00
A) 2% 0% 3%
..... -...... = .....
30kg x 30-x

Rozw.2%×30-0%×x=3%(30-x)
60=90-3x
3x=30/:3
x=10 × to znaczy mnożenie a procenty skreślasz
Odp.Odparowano 10kg. wody
b) 5% 0% 6%
..... - ...... =.....
x 10kg 10+x
Rozw.5%×x-0%×10=6%(10+x)
5x=60+6x
-1x=60/:(-1)
x=60
Odp.Na początku było 60 kg. solanki