Odpowiedzi

2010-03-22T01:08:29+01:00
^ oznacza potęgowanie.
(∛3*27* √9*√81)⁶ /(81*√1/3*∜9) = (3^⅓ * 3³*3^½*3²)⁶ / (3⁴*3^⁻½*3^½) =
3^[(⅓+3+½+2)*6] / 3^(4-½+½) = 3³⁵ / 3⁴ = 3³¹