1. Forma rzeźby terenu utworzona w wyniku akumulacyjnej działalności wiatru.
2. Nazwa procesu polegającego na wywiewaniu przez wiatr drobnego materiału skalnego.
3/ Nazwa procesu który polega na niszczeniu powierzchni skalnej uderzającymi w nią ziarnkami piasku i okruchami skał.
4.Forma terenu o szerokim wierzchołku i wąskiej podstawie utworzona w wyniku korazji.

Jak coś to jest ćw 4 str 80 "Planeta Nowa" dla 1 klasy gim , zgodnie z nową podstawą programowa.

Kto napisze jak najwięcej dosstanie naj,!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T19:48:51+01:00
1.) Rzeźba eoliczna - ukształtowana pod wpływem działalności wiatrów ; przede wszystkim pustynie ( w klimacie kontynentalnym umiarkowanym suchym , zwrotnikowym suchym ); główne cechy rzeźby eolicznej : brak roślinności , dużo drobnego materiału - plaże , zaorane pola uprawne zimą .

Akumulacja eoliczna - osadzanie się niesionych przez wiatr cząstek glebowych (deflatów) na powierzchni gleby powodujące stopniowe zasypanie górnych, żyznych poziomów profilu glebowego, jałowymi deflatami.

2.) Deflacja - wywiewanie ziaren i cząstek glebowych, ziemnych i skalnych. Powoduje tworzenie się rynien, mis, niecek i wydmuszysk w obrębie obszarów piaszczystych oraz ostańców i bruku deflacyjnego na obszarach piaszczysto - żwirowych i pyłowych.

3.) Korazja - żłobienie i szlifowanie powierzchni skał przez piasek niesiony wiatrem, najintensywniejsze na pustyniach i w górach. Charakterystyczne formy rzeźby korazyjnej to wygłady, żłobki, bruzdy, nisze, graniaki wiatrowe i skałki (słupy skalne).

4.) Co do tego myślę , że to będzie forma terenu : grzyb skalny :)

Mam nadzieję , że pomogłem ;]
19 3 19