1. Skład organizmów żywych nie jest prostym odbiciem składu skorupy ziemskiej ponieważ ... ?
2. Jak nazywa się sposób odżywiania organizmów które
zawierają w swoich komórkach
chloroplasty ....
na czym polega ten sposób .....
3. Jaki zestaw komórek nazywamy tkanką
dwie cechy i wymień dwa rodzaje tkanek zwierzęcych .....
4. Dlaczego komórką uważana jest za podstawową jednostkę
żywego organizmu . odpowiedź uzasadnij ,....

1

Odpowiedzi

2010-03-21T19:47:40+01:00
1) Ponieważ skład skorupy ziemskiej nie jest określany tylko przez żyjące w niej organizmy. Przykładowo gleba (składnik skorupy ziemskiej) powstaje w wyniku wietrzenia najczęściej biologicznego (przy udziale zwierząt, żyjących w troposferze, a nie w pedosferze - powłoce glebowej). (Nie jest dokładnie pewny tej odpowiedzi).

2) Fotosynteza - proces przemiany dwutlenku węgla i wody w cukier przy udziale światła słonecznego. Produktem ubocznym jest dwuatomowa cząsteczka tlenu.

3) Pełnią w organizmie podobną funkcję. Mają podobne pochodzenie (np. tkanka nabłonkowa jelita środkowego u nicieni jest pochodzenia mezodermalnego - nie wiem czy dobrze pamiętam).

4) Ponieważ tworzy tkanki (u organizmów wielokomórkowych) lub występuje jako pojedynczy organizm jednokomórkowy.