Zad.3
Przesunięto ładunek 15[C] z jednej metalowej kulki na drugą kulę wykonując przy tym prace równą 2300[J]. Oblicz jakie było napięcie między tymi kulkami oraz ile zużyto przy tym energii.?

zad.4
Ładunek 15[mC] znajduje się na przewodzie będącym pod napięciem 2,30 [V] względem ziemi. Jaka prace wykona ten ładunek przepływając do ziemi.?

zad.5
Ciało posiadające ładunek 15 podzielone przez 1000 i wyrażonemu w [C] o masie 10[g] rozpedziło sie w polu elektrycznym na drodze z punktu X...
dam naj.!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T22:21:31+01:00
3.W-2300J U-?
q- 15C
W=U x q
U=W/q
U= 2300J/15C
U- 160W
E = Uxq
E =U x q
E = 160 W x 15C
E = 2400J
E =2,4kJ
4.
q-0,015C sz:
U-2,3V W-?
W=Uxq
W= 2,3V x 0,015C
W= 0,0345J