Nie znasz odpowiedzi -> Nie pisz:

Daje najlepszego za rozwiązanie wszystkiego :-)
Plis jak najszybciej ;*

1. Do funkcji organów wytwarzanych przez paprotniki dopisz nazwy tych organów:
-Utrzymuje roślinę w podłożu-.............
-Magazynuje substancje odżywcze, które pozwalają roślinie przetrwać zimę-............
-Zachodzi w nich fotosynteza-..............


2. Tabela :/
Cechy- |Gametofit||Soprofit|
Długość życia | | |
----------------- | | |
Sposób rozmn- | | |
ażania | | |
----------------- | | |
Wygląd- | | |
----------------- | | |
Wytwarzanie | | |
zarodników | | |
----------------- | | |
występowanie | | |
zarodni i plemni| | |
-------------------------------------------------
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Jak chcecie to możecie to dodać w załączniku.

3.Uzupełnij zdania:
-Rzadką polską wodną paprocią jest ...................................
-Plemnik dostaje się do zarodni dzięki ................................
-Łodyga skrzypu polnego jest przesycona..............................
-Zarodnik paproci zwyczajnej są roznoszone przez..................

4. Wyjaśnij dla czego wszystkie widłaki w Polsce są chronione.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T19:48:52+01:00
1.
-Utrzymuje roślinę w podłożu - kłącze (lub korzenie) :)
-Magazynuje substancje odżywcze, które pozwalają roślinie przetrwać zimę - kłącze.
-Zachodzi w nich fotosynteza - Liść.
2.
Długość życia:
Gametofit Krótko - Sporofit Wiele lat.
Sposób rozmnażania:
Gametofit Płciowo - Sporofit Bezpłciowo.
Wygląd:
Gametofit Sercowaty kształt - Sporofit duże rozmiary.
Wytwarzanie zarodników:
Gametofit Nie wytwarza - Sporofit Wytwarza.
Występowanie rodni i plemni:
Gametofit Tak - Sporofit Nie.

3.
-Rzadką polską wodną paprocią jest salwinia pływająca.
-Plemnik dostaje się do zarodni dzięki wodzie.
-Łodyga skrzypu polnego jest przesycona krzemionką.
-Zarodnik paproci zwyczajnej są przenoszone przez wiatr.

4. Dawniej często używano widłaków w medycynie, więc bardzo dużo ich zrywano. Doprowadziło to do niemal całkowitego ich wyginięcia. Obecnie wszystkie widłaki są objęte ochroną prawną.