Przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania:

Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną
Na klombach mych myśli sadzone za młodu,
Pod słońcem, co dało mi duszę błękitną
I które mi świeci bez trosk i zachodu

Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety
Rozdaję wokoło i jestem radosną
Wichurą zachwytu szczęścia poety,
Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną.

1. Korzystając ze słownika frazeologicznego, wyjaśnij, co oznacza zwrot "mieć zielono w głowie".

2. Wskaż przenośnie w utworze Kazimierza Wierzyńskiego.

3.Czym chciałby być podmiot liryczny?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T20:33:28+01:00
1. "Mieć zielono w głowie" oznacza:
nie mieć nic w głowie, nie umieć czegoś, nie potrafić czegoś.
2. Pod słońcem, co dało mi duszę błękitną
3. Wiosną.

; )).
6 4 6