WPISZ ODPOWIEDNIE WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE A)2xy+.......=3xy+x b)3mn+........=3 c)2x²-2x.......=2x d)a²-b²+........=b²-a² e)-pq-q+.........=-2pq f)x²-2y²+......=2xy zapisz sumy jednomianów podobnych w prostszej postaci a)½a²+⅓a²+⅙a²-2a²=

1

Odpowiedzi

2010-03-21T19:50:04+01:00
A)2xy+x(y+1)=3xy+x
b)3mn+ 1(-m-n)=3
c)2x²-2x(x-1).=2x
d)a²-b²+1(-1-1)=b²-a²
e)-pq-q+ 1(3pq+q)=-2pq
f)x²-2y²+1(-x^2+2y^2+2xy)=2xy

a)½a²+⅓a²+⅙a²-2a²= 3/6a^2+2/6a^2+1/6a^2-2a^2=1a^2-2a^2=-1a^2
1 1 1