Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T19:49:44+01:00
Jednym z głównych elementów programu gospodarczego PO, a na pewno najczęściej dyskutowanym jest pomysł wprowadzenia 15-procentowego podatku liniowego. 15-procentowym podatek miałby dotyczyć nie tylko podatku od osób fizycznych (PIT), ale również podatku od przedsiębiorstw (CIT) i VAT.

Platforma podkreśla konieczność zmniejszenia bezrobocia. "Zdobycie pracy i jej utrzymanie to najważniejsze zadania polskich rodzin. Utrata pracy stanowi dziś największe zmartwienie. Słabość naszej gospodarki ukazało rosnące lawinowo bezrobocie. Stale maleje zapotrzebowanie na pracę, mimo stosunkowo wysokiego wzrostu gospodarczego" - podkreślają autorzy programu partii.
Pierwszy punkt to uwolnienie przedsiębiorczości od dyktatu biurokracji. W tym celu miałaby zostać zmniejszona liczby koncesji, zezwoleń i innych form ograniczania działalności gospodarczej. PO zapowiada też stworzenie systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Partia chce wdrożenia programu „Jedno Okienko” pozwalającego na uruchomienie działalności gospodarczej po jednej wizycie w urzędzie. Pomóc w uwolnieniu przedsiębiorczości od biurokracji ma również prywatyzacja niektórych usług świadczonych do tej pory przez sektor publiczny, mających charakter obowiązkowy (usługi w zakresie BHP, księgi wieczyste). PO zapowiada dodatkowo wymuszenie terminowości decyzji administracyjnych oraz uproszczenie rozliczeń z ZUS.
Drugi program ma pozwolić na obniżenie kosztów przedsiębiorczości. Jego częścią jest obniżenie stawki PIT do 15 proc., a także zmiana zasad wypłacania zasiłków w czasie choroby i obniżenie pozapłacowych kosztów pracy, czyli m.in. odejście od ustalania jednolitej płacy minimalnej dla całego kraju. PO zapowiada też poprawę dostępu do kapitału w wyniku stabilnej polityki gospodarczej oraz działań wspomagających rozwój rynku finansowego.
Trzeci program mówi o przywróceniu równowagi pomiędzy uprawnieniami przedsiębiorców i pracowników. W jego ramach możemy spodziewać się zwiększenia swobody w kształtowaniu umów o pracę, zwiększenie możliwości przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym zagrażającym istnieniu przedsiębiorstwa - w wyjątkowych sytuacjach pozwalając na odstępstwa od Kodeksu pracy oraz wzmocnienia pozycji pracodawców wobec działaczy związkowych.
3 2 3